+38162 87 97 311
pocasnatribina@gmail.com +38162 87 97 311

Šumica

pocasnatribina@gmail.com

Bašta u zelenilu, sa bočne strane kafića, tik uz Avantura park. „Šumicu“ je moguće zakupiti u celosti u kapacitetu od 70-80 odraslih osoba i 40-50 dece; kao i delimično, u kapacitetu od 40 odraslih osoba i 40 dece, dok se zakupljeni deo ograđuje stubićima sa trakama.